Góc chuyên gia

 1. Cấu hình phần cứng cho CATIA phiên bản V5-6R2012

            - Khuyến cáo về dung lượng RAM cho phần mềm CATIA phiên bản V5-6R2012

 • Tối thiểu: 256 MB
 • Cho các ứng dụng DMU (mô hình số) trên bản vẽ lắp lớn, cho sản phẩm Digitized Shape Editor 2, khuyến cáo: 512 MB
   Yêu cầu về RAM có thể lớn hơn nếu dữ liệu dùng lớn hơn.
  • Chú ý khi cài CATIA V5-6R2012 trên hệ điều hành:
   • Nếu bạn không mở được excel trong khi định nghĩa bảng thông số trong design table, bạn nên tải bản vá sau về và cài đặt: KB983396 :
    http://support.microsoft.com/kb/983396
   • Nếu trong quá trình sử dụng, bạn gặp thông báo “Click OK to Terminate” khi thực hiện lệnh hoặc truy vấn thông tin trong CATIA V5, bạn nên cân nhắc cài bản vá KB983396 :
    http://support.microsoft.com/kb/983396
   • Nếu CATIA V5 xung đột với glu32.dll của Windows, bạn nên cân nhắc cài bản vá KB2466493 http://support.microsoft.com/kb/2466493
 1. Tài liệu kỹ thuật

            Bạn có thể tải về một số bài tài liệu liên quan đến việc sử dụng một số Workbench trong CATIA sau:

 • Part Design Start, Hãy bấm vào đây để tải về
 • Part Design Basic, Hãy bấm vào đây để tải về
 • Part Design Advance, Hãy bấm vào đây để tải về
 • Assembly, Hãy bấm vào đây để tải về
 • Prismatic Machining và 3 Axis Surface Machining, Hãy bấm vào đây để tải về
 • Stress analysis, Hãy bấm vào đây để tải về
 1. Các khoá đào tạo về CATIA tại trung tâm PLMCC
 1. Các khoá đào tạo về CATIA V5 từ NSV

Aerospace Sheetmetal Design

CATIA Product Design Expert

Automotive Body-In-White Fastening

V5 Administration

Introduction to Abaqus for CATIA V5

Advanced Part Machining

Introduction to Nonlinear Structural Analysis and Thermal Analysis

DMU Engineering Analysis Review

Assembly Process Planner - Auto

Assembly Process Planner

PLMX Arc Welding

CATIA Product Design

CATIA Product Design Added Exercises

DPM Assembly

Automation

Body-In-White Fastener Planning

V5 for Beginners: Mechanical and Assembly Design

CAA V5 for CATIA - Analysis

CAA V5 for CATIA - Extend the Data Model

CAA V5 for CATIA - Getting Started

CAA V5 for CATIA - Manufacturing

CAA V5 for CATIA - Recap

CAA V5 for CATIA - Advanced Concepts

Circuit Board Design

Core and Cavity Design

CATIA For Design Foundations

Experience CATELECTRE

Getting Started with CATIA V5

Composites Part Engineering

Composites Grid Approach

Composites Part Manufacturing

CATIA PLM Express Fundamentals

CATIA PLM Express Fundamentals - Basic Surface

ENOVIA Smarteam - CATIA PLM Express Fundamentals

CATIA PLM Express Fundamentals - Surfaces

Methodology for Cloud to Surface

DELMIA Device Building - Advanced Kinematics

CATIA V5-V6 Design Synchronization Essentials

CATIA Detail Drafting

Developed Shapes

Digital Mock-Up Basics

Digital Mock-Up Navigator

Digital Mock-Up Navigator - Sample

Digital Mock-Up Optimizer

Digital Mock-Up V5R17 Update

DPM Assembly

Basic Process Engineer

Advanced Drafting and Customization

CATIA Digitized Shape Editor

Shape Sculptor

DPM Structure Lofting

Electrical 3D Design and Documentation

ENOVIA V4 VPM Change Management

Electrical Harness Flattening

ELECTRE Essentials

Assessment for Electrical Design

Electrical Librarian and Harness Installation

ELECTRE Standard Harness Methodology

ELFINI Structural Analysis

Electrical Wire Routing

DMU Fitting Simulator

DMU Fitting Simulator V5R16 Update

FEM Solid

Functional Molded Parts

FEM Surface

Part Design Features Recognition

FreeStyle Sketch Tracer

FreeStyle Shaper, Optimizer and Profiler

3D Functional Tolerancing and Annotation

Generative Assembly Structural Analysis

Generative Assembly Structural Analysis V6R16 Update

CATIA Generative Drafting Fundamentals (ANSI)

CATIA Generative Drafting Fundamentals (ISO)

Generative Dynamic Response Analysis

Generative Part Structural Analysis Expert

Generative Part Structural Analysis Fundamentals

CATIA Surface Design

CATIA Surface Design Added Exercises

CATIA Surface Design Expert

CATIA Surface Design Expert Added Exercises

Generative Shape Design Optimizer

Healing Assistant

DPM Hub Assembly

CATIA Generative Shape Design Update  (for V5R16, V5R17, V5R18 and V5R19)

Assessment for CATIA V5 Hybrid Design Essentials - Form A

Assessment for CATIA V5 Hybrid Design Essentials - Form B

Human Option

Virtual Ergonomics Solutions

CATIA ICEM Shape Design Fundamentals

CATIA ICEM Shape Design Expert

Intermediate live test for Part Design: Differential Case

Intermediate live test for Part Design: Differential Gear

Intermediate live test for Part Design: Fuel Tank

Intermediate live test for Part Design: Front Triangular Support

Intermediate live test for Part creation: Upper Casing

CATIA Imagine and Shape

ENOVIA V4 VPM General Introduction

DMU Kinematics Simulator

Knowledge Advisor

Knowledge Expert

CATIA Knowledge Fundamentals

ENOVIA V5 VPM for Lifecycle Collaboration

ENOVIA V5 VPM for Engineering Collaboration

Lathe Machining

2D Layout for 3D Design

ENOVIA V5 VPM Fundamentals

NC Machine Tool Builder

CATIA Mechanical Design Update (for V5R16, V5R17, V5R18 and V5R19)

Assessment for CATIA V5 Mechanical Design Essentials - Form A

Assessment for CATIA V5 Mechanical Design Essentials - Form B

Assessment for CATIA Mechanical Design - Sample

ENOVIA V4 VPM Master Exercises

Multi-Slide Lathe Machining

Multi-Axis Surface Machining

Prismatic Machining Preparation Assistant

Multi-Pockets Machining

DPM Machining Process Planner

NC Machine Tool Simulation

Mold Tooling Design

Introduction to the Mathematical Concepts of CATIA V5

Numerical Control Infrastructure

CATIA Part Design Expert

CATIA Part Design

CATIA Part Design - Sample

CATIA Part Design Added Exercises

Product Engineering Optimizer

Photo Studio

Piping and Instrumentation Diagrams

Piping Design

Piping Setup

Product Knowledge Template

Prismatic Machining

CATIA Tools For Proficient Users

Photo Rendering

Photo Studio Optimizer

Quick Surface Reconstruction

QUEST

V5 Robotics

V5 Robotics

Realistic Shape Optimizer

Real Time Rendering

PLMX Workcell Builder

ENOVIA SmarTeam - Editor

ENOVIA SmarTeam - CATIA Supply Chain Engineering Exchange

CATIA V5 Design Essentials – My Detail Drawing: Progress Check

CATIA V5 Design Essentials – Designing my First part: Progress Check

CATIA V5 Design Essentials – My Smart Part: Progress Check

CATIA V5 Design Essentials – Adding knowledge and Intelligence: Progress Check

CATIA V5 Design Essentials – Dealing with Errors: Progress Check

CATIA V5 Design Essentials – My First Assembly: Progress Check

CATIA V5 Design Essentials – Design in an Assembly: Progress Check

ENOVIA SmarTeam Fundamentals

CATIA Sketcher

CATIA Generative Sheetmetal Design

CATIA Generative Sheetmetal Design Update  (for V5R16, V5R17, V5R18 and V5R19)

Assessment for Generative Sheetmetal Design

Surface Machining

Surface Machining - Sample

Structure Manufacturing Preparation

Digital Mock-Up Space Analysis

PLMX Spot Robotics

ENOVIA SmarTeam Administration for Foundation, Editor and Web Editor

ENOVIA SmarTeam Installation for Foundation, Editor and Web Editor

STL Rapid Prototyping

Tooling Design

ENOVIA SmarTeam - CATIA Integration

Tubing Design

Tubing Diagrams

Tubing Catalogs (2D Diagrams and 3D Design)

CATIA Composites Design V5R20 Update

CATIA Generative Shape Design V5R20 Update

CATIA Generative Shape Design V5R21 Update

CATIA Generative Shape Design V5-6R2012 Update

CATIA Generative Shape Design V5-6R2013 Update

CATIA Generative Shape Design V5R19 to V5-6R2014 Update

CATIA Mechanical Design V5R20 Update

CATIA Mechanical Design V5-6R2012 Update

CATIA Mechanical Design V5-6R2013 Update

CATIA V5-6R2015 Update for Mechanical Designers - Sample

CATIA V5-6R2015 Update for Mechanical Designers

CATIA Mechanical Design V5R19 to V5-6R2014 Update

CATIA V5-6R2014 Update for Designers

CATIA V5R16 - R19 Updates for Generative Shape Design

CATIA V5R16 - R19 Updates for Sheetmetal Design

CATIA Generative Sheetmetal Design V5R20 Updates

CATIA V5 Analysis

CATIA V5 Foundations for Aerospace Assembly Designers

CATIA V5 Foundations for Aerospace Part Designers

CATIA V5 Foundations for Aerospace Part Reviewers

CATIA V5 Mechanical Design Expert

CATIA V5 Fundamentals

CATIA V5 for Surfaces

CATIA V5 Foundations for Body Designers

CATIA V5 Foundations for Chassis Designers

CATIA V5 for Electrical Designers

CATIA V5 Foundations for Powertrain Designers

CATIA V5 Automation

Scripting VBA with DELMIA V5 Robotics

Weld Design

ENOVIA SmarTeam - Web Editor

DELMIA Robotics for Aerospace Industry

ENOVIA V5 VPM for Supply Chain Collaboration

Companion Studio - Advanced

Companion Studio

PLMX Human