Giải thưởng

Ban tổi chức sẽ trao giải thưởng cho 3 người thắng cuộc. Cụ thể như sau:

* MỘT (01) Giải cho CAD: dành cho thí sinh tham gia dự thi với vai trò là Kỹ sư thiết kế (CAD). Giải thưởng này có trị giá tương đương 3,800.00 USD, gồm:

- Một Kỷ niệm chương của cuộc thi

- Một iPad Mini 4 Wi-Fi 4G 16GB (≈ 500.00 USD)

 

- Một Dell Workstation (≈ 1,200.00 USD)

 

 

- Một chuyến du lịch Singapore 3 ngày: Thăm văn phòng Dassault Systemes và một số khách hàng của Dassault Systemes tại Singapore và du lịch (≈ $ 1,000.00 USD).

 

 

 

- Một khóa đào tạo CATIA nâng cao tại trung tâm PLMCC/USTH (≈ $ 1,100.00 USD).

 

Nếu hoàn thành bài kiểm tra sau khóa đào tạo, người thắng sẽ nhận được Chứng chỉ của hãng Dassault Systemes. Chứng chỉ này có giá trị trên toàn thế giới.

 

* MỘT (01) Giải cho CAM: dành cho thí sinh tham gia dự thi với vai trò là Kỹ sư gia công (CAM). Giải thưởng này có trị giá tương đương 2,800.00 USD, gồm:

- Một Kỷ niệm chương của cuộc thi

- Một iPad Mini 4 Wi-Fi 4G 16GB (≈ 500.00 USD)

 

- Một Dell workstation (≈ 1,200.00 USD)

           

 

- Một khóa đào tạo CATIA nâng cao tại trung tâm PLMCC/USTH (≈ $ 1,100.00 USD).

 

Nếu hoàn thành bài kiểm tra sau khóa đào tạo, người thắng sẽ nhận được Chứng chỉ của hãng Dassault Systemes. Chứng chỉ này có giá trị trên toàn thế giới.

 

* MỘT (01) Giải cho CAE: dành cho thí sinh tham gia dự thi với vai trò là Kỹ sư mô phỏng (CAE). Giải thưởng này có trị giá tương đương 2,800.00USD, gồm:

- Một Kỷ niệm chương của cuộc thi

- Một iPad Mini 4 Wi-Fi 4G 16GB (≈ 500.00 USD)

 

 

- Một Dell workstation (≈ 1,200.00 USD)

           

- Một khóa đào tạo CATIA nâng cao tại trung tâm PLMCC/USTH (≈ $ 1,100.00 USD).

 

 

Nếu hoàn thành bài kiểm tra sau khóa đào tạo, người thắng sẽ nhận được Chứng chỉ của hãng Dassault Systemes. Chứng chỉ này có giá trị trên toàn thế giới.

Cách thức trao giải

Ban tổ chức sẽ thông báo trên website, mạng xã hội của DS/NSV/PLMCC và qua email đến những thí sinh đoạt giải vào ngày 13/12/2016. Trong vòng 7 ngày, nếu người chiến thắng không phản hồi e-mail của Ban tổ chức thì được xem như đã từ chối giải thưởng. BAN TỔ CHỨC có quyền quyết định chọn người khác thay thế hoặc hủy bỏ giải thưởng. Khi đó, người thắng giải không được quyền khiếu nại, khiếu kiện.

Giải thưởng không có giá trị trao đổi, chuyển nhượng hoặc quy đổi thành tiền mặt.

Trong trường hợp nếu giải thưởng (hoặc 1 phần của giải thưởng) không có sẵn, Ban tổ chức có quyền thay thế giải thưởng khác có giá trị tương đương với giải thưởng được công bố.