Vui lòng đăng ký tham dự trong hoặc trước ngày 17/1/2017 để Ban Tổ Chức đón tiếp được chu đáo

Liên hệ: Ms. Bích

Email: info@catiacontest.vn

Điện thoại: +84-985 299 146

Giấy mời tham dự LỄ TRAO GIẢI CUỘC THI “THIẾT KẾ KỸ THUẬT VIỆT NAM 2016"


Vui lòng đăng ký tham dự trong hoặc trước ngày 17/1/2017 để Ban Tổ Chức đón tiếp được chu đáo

Liên hệ: Ms. Bích

Email: info@catiacontest.vn

Điện thoại: +84-985 299 146