Liên hệ

Công ty TNHH hệ thống mới Việt Nam

Địa chỉ: Phòng 101, Trung tâm Công nghệ, Khu công nghiệp Thăng Long, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: +84-4-38813189 ext. 209 / Fax: +84-4-38813191 / Hotline:+84-983637388
Email: info@catiacontest.vn

Thông tin của Bạn: